เครื่องเปลี่ยนพาเลททำงานอย่างไร

เครื่องเปลี่ยนพาเลททำงานอย่างไร

ปัจจุบันธุรกิจต่างๆก็ต้องมีพาเลท และเครื่องเปลี่ยนพาเลท เข้ามามีส่วนช่วยในกิจกรรมมากมาย และยังช่วยส่งเสริมให้ธุรกิจประสบความสำเร็จในการดำเนินงานต่างๆ เช่น การนำเข้าและส่งออกของสินค้า การขนถ่ายสินค้าภายในประเทศ การส่งมอบสินค้าให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด  ทั้งภายในองค์กรเดียวกันหรือจะเป็นระหว่างองค์กรก็ตาม ทำให้การทำงานของพาเลต และเครื่องเปลี่ยนพาเลทนั้นสำคัญอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  จึงเป็นอุปกรณ์ที่เข้ามามีบทบาทสนับสนุนกิจกรรมทางด้านโลจิสติกส์ ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมด้านการขนส่งต่างๆที่จะต้องมีเครื่องเปลี่ยนพาเลทและพาเลทมาช่วยให้การขนย้าย หรือขนสินค้าขึ้นลงให้เป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็วซึ่งจะลดเวลาที่สูญเปล่าในระหว่างการทำงาน หรือจะเป็นกิจกรรมทางด้านการจัดเก็บสินค้าตามคลังสินค้าต่างๆ ก็นำพาเลท มาตั้งเป็นระบบเพื่อให้สะดวกต่อการจัดเก็บและตรวจนับจำนวนสินค้า

การทำงานของเครื่องเปลี่ยนพาเลท โดยหลักแล้วก็คือการขนย้าย ถ่ายเท สิ่งของ หรือสินค้านั่นเอง และสำหรับงานที่ต้องการ การย้ายสินค้าจากพาเลทหนึ่งไปอีกพาเลทหนึ่ง หรือต้องการกลับสินค้าที่อยู่บนพาเลทจากด้านล่างไปอยู่ด้านบน ด้วยวิธีการที่ง่ายรวดเร็วที่สุดอีกทั้งยังถือว่าปลอดภัยที่สุดเหมาะกับสินค้าที่บรรจุในกระสอบ เช่นถุงปูนซีเมนต์ หรือวัสดุใดๆที่มีน้ำหนักมาก สามารถหมุนได้ถึง 180 องศาเลยทีเดียว

เครื่องเปลี่ยนพาเลทแบบเครื่องพลิกม้วน สำหรับการพลิกม้วนสินค้าขนาดใหญ่ทั้งม้วนเหล็กหรือม้วนกระดาษด้วยวิธีการที่ง่ายรวดเร็วและปลอดภัยสำหรับแยกสินค้าออกจากพาเลทหรือนำสินค้าขึ้นวางบนพาเลท เครื่องชนิดนี้ก็สามารถช่วยให้งานของท่านลุล่วงตามเวลาที่กำหนดได้อย่างแน่นอน

นอกจากนี้ ลักษณะการใช้งานของ พาเลท ยังแบ่งได้เป็น 2 ลักษณะตามการใช้งานซึ่งเป็นสิ่งสำคัญต่อเครื่องเปลี่ยนพาเลท คือ
– แบบใช้ครั้งเดียว ซึ่งจะเป็นผู้ผลิตที่ใช้เพื่อการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้า ดังนั้นวัสดุที่นำมาใช้ทำพาเลทชนิดนี้มักจะเป็นวัสดุที่มีราคาถูกและเหมาะสมกับงานที่ใช้ เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่าย และสามารถทำลายทิ้งได้ง่าย เช่น ไม้ กระดาษ
– แบบการใช้หมุนเวียน การใช้งานจะเป็นงานที่จะต้องใช้เพื่อการขนส่งอยู่เป็นประจำส่วนใหญ่จะเป็นการใช้ภายในองค์กร เช่น การขนถ่ายสินค้าจากศูนย์กระจายสินค้าไปยังหน้าร้านต่างๆ แล้วนำพาเลทที่ลงของแล้วนำกลับมาใช้อีกรอบ ซึ่งพาเลทชนิดนี้จะต้องมีความแข็งแรงและมีความทนทานต่อการใช้งานค่อนข้างสูง เช่น พาเลตไม้ และพาเลทพลาสติก

อีกการทำงานของเครื่องนั้นสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่ขาดเสียไม่ได้ก็คือ ไม้พาเลทนั่นเอง ที่เรียกว่าไม้พาเลทเนื่องจากว่าการทำงานในยุคแรกๆนั้น พาเลทใช้ไม้ทำ แต่เนื่องจากไม้มีข้อจำกัดในการใช้งานในหลายๆด้านจึงทำให้เกิดการพัฒนานำวัสดุอื่นมาใช้แทนไม้มากขึ้น อย่างพลาสติกเนื้อดี แต่ว่าก็ยังใช้ไม้กันอยู่อย่างแพร่หลาย การทำงานของเครื่องเปลี่ยนพาเลท และไม้พาเลทจึงมาคู่กันเสมอ และยังสามารถเลือกใช้ทั้งแบบที่มีคนคอยควบคุมการทำงาน และแบบการทำงานโดยอัตโนมัติ ซึ่งก็แล้วแต่ว่าสถานที่ใดจะเหมาะกับการใช้งานแบบใดนั่นเอง

Recent Posts

Leave a Comment